Giải TBĐ địa 11 bài 8 Liên Bang Nga - tiết 3

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 8 Liên Bang Nga - tiết 3 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 37 . KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 37 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 8.5, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 37 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP và rút ra nhận xét?

Khu vực kinh tế199720002005

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

7,0

34,1

58,9

6,0

39,0

55,0

5,0

34,0

61,0

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 38 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát "Lược đồ Phân bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga", em hãy cho biết:

  • Cây lương thực, cây công nghiệp của LB Nga được trồng chủ yếu ở đâu, tại sao?
  • Chăn nuôi bò, cừu, lợn chủ yếu ở đâu, tại sao?
  • Rừng của LB Nga phân bố nhiều ở đâu, tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem