Giải bài tập 1 trang 37 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 37 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 8.5, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét?

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu cũng như biểu đồ trên ta thấy:

  • Từ năm 1990 đến năm 2005, GDP của nước Nga không ổn định.
  • Từ 190 đến 2000 GDP của Nga giảm xuống từ 967,3 xuống còn 259,7 tỉ USD.
  • Từ 2003 đến 2004, GDP lại có xu hướng tăng lên khá nhanh, chỉ trong một năm nhưng đã tăng 49,5 tỉ USD.
  • So với năm 2000, GDP của năm 2004 đạt mức 224,3%.

=> Do khủng hoảng kinh tế-chính và xã hội vào đầu thập kỉ 90. Trong những năm gần đây Nga đã lấy lại nhịp độ phát triển và tăng trưởng kinh tế.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021