Giải bài tập 4 trang 59 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 59 sách TBĐ địa lí 11

Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng, chữ S vào ô trống ý em cho là sai:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021