Giải TBĐ địa 11 bài 9 Nhật Bản - tiết 3

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 9 Nhật Bản - tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 43. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 3: Trang 43 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 9.5 trong SGK, em hãy:

 • Vẽ biểu đồ đường thể hiện các giá trị xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại của Nhật Bản thời kì 1990 – 2004.
 • Phân tích đồ thị trên thông qua việc điền ý đúng vào chỗ chấm ở các câu sau:
  • Xuất khẩu ít nhất năm ..........; Xuất khẩu nhiều nhất năm...............
  • Nhập khẩu ít nhất năm ...........; Nhập khẩu nhiều nhất năm ............
  • Cán cân thương mại có giá trị thấp nhất năm.............
  • Cán cân thương mại có giá trị cao nhất năm................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 43 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào biểu đồ trên, em hãy cho biết hoạt động thương mại của Nhật Bản ở thời điểm nào đã rơi vào khủng hoảng? Vì sao em lại nhận xét như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 43 sách TBĐ địa lí 11

Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu mối quan hệ giữa sự khủng hoảng của hoạt động thương mại Nhật Bản với những sự kiện chính trị thế giới diễn ra ở thời điểm đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 44 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bài học trong SGK, hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng trong các câu sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: Trang 44 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của mình, em hãy:

 • Nhận xét việc đầu tư trực tiếp (FDI) ra nước ngoài của Nhật Bản vào các nước ASEAN thời kì 1995 – 2001.
 • Nhận xét về viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản cho các nước ASEAN và Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021