Giải bài tập 3 trang 43 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 43 sách TBĐ địa lí 11

Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu mối quan hệ giữa sự khủng hoảng của hoạt động thương mại Nhật Bản với những sự kiện chính trị thế giới diễn ra ở thời điểm đó?

Bài làm:

Năm 2001, cuộc tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại thế giới tại Hoa Kì, đã khiến nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng lớn. Nên nền kinh tế của Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021