Giải TBĐ địa 11 bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 1

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài bài 5: Một số vấn đề của khu vực và châu lục - Tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 12. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

Bài 1: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào trang kí hiệu chung và lược đồ trên, em hãy điền vào bảng sau tên các quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản ở Châu Phi và đánh dấu X vào các cột khoáng sản của các quốc gia đó.

Trả lời:

Bài 2: Trang 13 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 5.1 SGK và quan sát biểu đồ dưới đây, điền tiếp ghi chú các kí hiệu A, B, C, D thể hiện tên châu lục, nhóm nước tương ứng.

Trả lời:

Kí hiệuABCD
Tên châu lục/ nhóm nướcChâu PhiNhóm nước đang phát triểnNhóm nước phát triểnThế giới

Bài 3: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào biểu đồ "Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước", em hãy:

A. Nhận xét về tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Châu Phi so với thế giới...............

B. Đánh dấu x vào ý đúng

Trả lời:

A. Nhận xét:

Tốc độ tăng trưởng GDP của một số quốc gia Châu Phi so với thế giới:

  • Nhìn chung trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 2004, một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP tương đối cao như An-ghê-ri (5,2% năm 2004)
  • Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri (5,2%), Ga-na (5,2%)
  • Riêng Nam Phi (3,7%) và Công-gô (4,0%) có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới.

B. Đánh dấu X vào ý đúng trong các câu sau:

a. Tốc độ tăng trưởng GDP của Nam Phi tăng liên tục qua các năm

b. Từ năm 1985, cứ sau khoảng 10 năm, Côngô lại rơi vào thời kì suy thoái

c. Tăng trưởng GDP của Gana luôn luôn cao hơn tăng trưởng GDP trung bình của thế giới.


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021