Giải bài tập 4 trang 52 sách TBĐ địa lí 112

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 52 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là sai:

Bài làm:

Ý em cho là sai:

Vùng ven biển của Đông Nam Á dân số thường thưa thớt do người dân lo sợ ảnh hưởng của sóng thần.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021