Giải bài tập 5 trang 54 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 54 sách TBĐ địa lí 11

Điền dấu gạch nối, mũi tên trong sơ đồ một cách hợp lý để thể hiện sự hạn chế của ngành đánh bắt cá khu vực Đông Nam Á:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021