Giải bài tập 1 trang 39 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 39 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy xác định và tô màu lãnh thổ Nhật Bản? Điền tên 4 đảo lớn, tên biển bao quanh và tên các nước có đường biên giới trên biển chung với Nhật Bản?

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021