Giải TBĐ địa 11 bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 7: Liên minh châu Âu (EU) - tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 26. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

Bài 1: Trang 26 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào hình 7.2 trong SGK, em hãy:

  • Tô màu đỏ ở lược đồ và bảng chú giải dưới đây vào các nước đầu tiên thành lập Liên minh châu Âu (cộng đồng than và thép).
  • Tô màu vàng vào vị trí các nước tham gia Liên minh châu Âu đến năm 1995.
  • Tô màu nâu vào các nước tham gia Liên minh châu Âu từ năm 1995 đến năm 2007.
  • Năm 2007, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào:
  • Hiện nay, Liên minh châu Âu có ... nước thành viên.

Trả lời:

  • Năm 2007, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm nước: Ru ma ni và Bun ga ri.
  • Hiện nay, năm 2017, Liên minh châu Âu có 27 nước thành viên.

Bài 2: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 11

Hãy điền chữ Đ vào ý đúng, chữ S vào ý sai:

Trả lời:

Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng và phát triển trên cơ sở

ĐLiên minh về thuế quanĐHợp tác và thống nhất về chính sách nhập cư
ĐLiên minh kinh tế và tiền tệĐHợp tác và thống nhất về tư pháp
STự do lưu thông hàng hóa trong liên minhSHợp tác về chính sách an ninh và đối nội
SĐược tự do đi lại trong tất cả các nước thuộc EUĐPhối hợp hành động để giữ gìn hòa bình và đấu tranh....

Bài 3: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 7.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tròn để so sánh một số chỉ số cơ bản của Liên minh Châu Âu (EU) với Hoa Kì và Nhật Bản

Trả lời:


  • 29 lượt xem