Giải TBĐ địa 11 bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 1

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 45. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 45 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ Địa hình và khoáng sản Trung Quốc, em hãy:

  • Nêu tên các nước tiếp giáp với CHND Trung Hoa.
  • Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên các sông Hoàng Hà, Trường Giang; các đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Đông Bắc; sơn nguyên Tây Tạng, bồn địa Tarim; đảo Đài Loan.
  • Nhận xét về sự phân bố những khoáng sản chính ở Trung Quốc:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 45 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào lược đồ và kiến thức trong SGK, em hãy trình bày đặc điểm của địa hình miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 46 sách TBĐ địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp Trung Quốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự gia tăng dân số của Trung Quốc và nhận xét.

Năm1920194019601980199020002005
Dân số (triệu người)420490680970112012621304

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: Trang 46 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào lược đồ Phân bố dân cư Trung Quốc (Hình 10.4 – SGK) em hãy tìm và ghi lại tên:

  • Các đô thị có trên 8 triệu dân:..............
  • Các đô thị có từ 3 đến 8 triệu dân:...............

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem