Giải bài tập 5 trang 46 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 46 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào lược đồ Phân bố dân cư Trung Quốc (Hình 10.4 – SGK) em hãy tìm và ghi lại tên:

  • Các đô thị có trên 8 triệu dân:..............
  • Các đô thị có từ 3 đến 8 triệu dân:...............

Bài làm:

Sự phân bố dân cư ở Trung Quốc:

  • Các đô thị có trên 8 triệu dân: Bắc Kinh, Thượng Hải
  • Các đô thị có 3 đến 8 triệu dân: Hồng Kông, Quảng Châu, Vũ Hán, Thành Đô, Tây An, Thiên Tân, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Trùng Khánh
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021