Giải bài tập 4 trang 40 sách TBĐ địa lí 11

 • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 40 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

 • Thời kì 1950 – 1973, đặc điểm tốc độ phát triển kinh tế và phân tích nguyên nhân?
 • Tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973?

Bài làm:

Thời kì 1950 – 1973,đặc điểm tốc độ phát triển kinh tế và phân tích nguyên nhân:

 • Giai đoạn 1950 – 1973: Nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh chóng.
 • Nguyên nhân:
  • Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp, tăng vốn, gắn liền với áp dụng kĩ thuật mới.
  • Tập trung vào các ngành then chốt, có trọng điểm cho từng giai đoạn
  • Duy trì cơ cấu hai tầng, vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công.

Tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973:

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm sút qua các, năm 1990 là 5,1% đến năm 2001 giảm còn 0,4%.
 • Tuy nhiên, đến năm 2003, nền kinh tế có sự phát triển khá hơn, năm 2005 tốc độ tăng GDP là 2,5%
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021