Giải bài tập 2 trang 33 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 33 sách TBĐ địa lí 11

Địa hình LB Nga được chia làm mấy miền chính? Trình bày tóm tắt đặc điểm địa hình và các khoáng sản chính của mỗi miền?

Bài làm:

Địa hình LB Nga được chia làm 2 miền chính: Phần phía Đông và phần phía Tây:

Phần phía Đông:

  • Địa hình: Núi cao và cao nguyên chiếm diện tích lớn
  • Khoáng sản: Than, vàng, kim cương, sắt, dầu khí.........

Phần phía Tây:

  • Địa hình: Đại bộ phận là đồng bằng
  • Khoáng sản: Dầu mỏ, khí tự nhiên, than, quặng sắt, kim loại màu.....
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021