Giải bài tập 4 trang 34 sách TBĐ địa lí 11

 • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 34 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 8.2, hình 8.4 và nội dung bài học, em hãy nêu các đặc điểm dân cư của LB Nga. Các đặc điểm đó có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế?

Bài làm:

Đặc điểm dân cư của Liên Bang Nga:

 • Đông dân nhưng dân số đang có xu hướng giảm
 • Là quốc gia có nhiều dân tộc ( hơn 100 dân tộc).
 • Đa số dân sống ở thành phố (70%) chủ yếu tập trung ở miền Tây, trong khi miền Đông có nhiều tiềm năng tài nguyên thiên nhiên lại thiếu lao động.

Về thuận lợi:

 • Là nước có số dân đông nên có nguồn lao động dồi dào.
 • Dân số có trình độ học vấn cao, tiếp thu nhanh các thiết bị, công nghệ khoa học.
 • Dân cư đa dạng (100 dân tộc) nên đa dạng về hoạt động sản xuất trong kinh tế.
 • Dân cư tập trung chủ yếu ở thành phố, thành thị nên tạo điều kiện phát triển mạnh cho các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Về khó khăn:

 • Dân số LB Nga đang có xu hướng giảm nên trong tương lai gần, đất nước này sẽ thiếu nguồn nhân lực lao động.
 • Sự phát triển của các dân tộc chưa đồng đều nên gây cản trở trong việc thúc đẩy Nga trở lại thành một cường quốc kinh tế.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021