Giải bài tập 3 trang 50 sách TBĐ địa lí 112

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 50 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ so sánh về “Tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ” và nhận xét:

Trung QuốcNhật BảnAnhẤn Độ
837,81664,4567,4179,9

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

  • Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, trong bốn nước thì Trung Quốc có sản lượng công nghiệp và xây dựng lớn thứ 2 sau Nhật Bản.
  • So với 3 nước Nhật, Anh, Ấn Độ thì: Sản lượng công nghiệp và xây dựng của Nhật Bản cao hơn gần 2 lần so với Trung Quốc nhưng Trung Quốc lại cao gấp 1,5 lần so với Anh và 4,7 lần so với Ấn Độ.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021