Giải bài tập 4 trang 44 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 44 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bài học trong SGK, hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng trong các câu sau:

Bài làm:

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021