Giải bài tập 5 trang 60 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 60 sách TBĐ địa lí 11

Em hãy cho biết:

  • Khu vực dịch vụ có vai trò và vị trí như thế nào trong GDP của Ôxtrâylia?
  • Trong các loại hình giao thông vận tải ở Ôxtrâylia, loại hình nào phát triển hơn cả, vì sao?

Bài làm:

Vai trò và vị trí của dịch vụ trong GDP của Ôxtrâylia: Có vai trò rất quan trọng, chiếm 71% GDP. Mạng lưới ngân hàng, chi nhánh tài chính mở rộng, thương mại điện tử phát triển.

Trong các loại hình giao thông vận tải ở Ôxtrâylia, loại hình hàng không nội địa phát triển hơn cả vì: Đất nước rộng lớn, các thành phố và khu dân cư nằm quá xa nhau, ít thuận lợi cho giao thông đường sắt và đường ô tô.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021