Giải bài tập 3 trang 52 sách TBĐ địa lí 112

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 52 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng?

Bài làm:

Đáp án đúng là:

Đông Nam Á có diện tích khoảng 4,5 triệu , dân số gần 556 triệu người

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021