Giải TBĐ địa 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 3

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 3 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 55. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 55 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào SGK, em hãy điền vào ô trống trong sơ đồ tên các nước thành viên ASEAN?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 55 sách TBĐ địa lí 11

Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

húc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và ........ của các nước thành viên.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực ........... có nền kinh tế, văn hóa ................

Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ............. với các nước, các khối nước và .......................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 55 sách TBĐ địa lí 11

“Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý kiến của em.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) vào ô trống ý em cho là đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Lựa chọn để điền chữ T (thành tựu) hoặc chữ TT (thách thức) vào ô trống ở các ô sau để nói về thành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 6: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 7: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Hội nhập ASEAN, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, trình độ công nghệ, năng lực buôn bán với một số thành viên trong ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021