Giải bài tập 4 trang 54 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 54 sách TBĐ địa lí 11

Điền tiếp vào ô trống và nối gạch nối vào sơ đồ thể hiện cơ cấu ngành nông nghiệp khu vực Đông Nam Á sao cho hợp lí:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021