Giải TBĐ địa 11 bài 8 Liên Bang Nga - tiết 2

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 8 Liên Bang Nga - tiết 2 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 34. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 34 sách TBĐ địa lí 11

  • Dựa vào bảng số liệu 8.3, em hãy vẽ biểu đồ so sánh tỉ trọng của một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của LB Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX
  • Qua các biểu đồ đã vẽ, em có nhận xét gì về vai trò của nền kinh tế LB Nga trong nền kinh tế Liên Xô trước đây:
  • Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Từ năm 2000 đến nay, kinh tế LB Nga:

A. Tiếp tục khủng hoảng, kinh tế chậm phát triển

B. Nền kinh tế chuyển sang cơ chế tập trung

C. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định

D. Liên Bang Nga nằm trong 8 nước có nền công nghiệp phát triển nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 35 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ trên em có nhận xét gì về sự phân bố của các trung tâm công nghiệp lớn ở LB Nga. Kể tên một vài trung tâm công nghiệp lớn và các ngành chính?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Hiện nay LB Nga tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu “Sản lượng lương thực của LB Nga” trang 72 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ hình cột và rút ra nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 5: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy kể tên một số công trình hợp tác về khoa học-kĩ thuật, kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021