Giải bài tập 3 trang 36 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Hiện nay LB Nga tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại:

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021