Giải bài tập 1 trang 34 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 34 sách TBĐ địa lí 11

  • Dựa vào bảng số liệu 8.3, em hãy vẽ biểu đồ so sánh tỉ trọng của một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của LB Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX
  • Qua các biểu đồ đã vẽ, em có nhận xét gì về vai trò của nền kinh tế LB Nga trong nền kinh tế Liên Xô trước đây:
  • Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Từ năm 2000 đến nay, kinh tế LB Nga:

A. Tiếp tục khủng hoảng, kinh tế chậm phát triển

B. Nền kinh tế chuyển sang cơ chế tập trung

C. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định

D. Liên Bang Nga nằm trong 8 nước có nền công nghiệp phát triển nhất.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét về vai trò của nền kinh tế Nga trong nền kinh tế Liên Xô trước đây:

  • Dựa vào biểu đồ ta thấy, Nga chính là nhân tố quan trọng trong việc góp phần đưa Liên Xô trở thành một trong những cường quốc hàng đầu trên thế giới.
  • Những ngành quan trọng, Nga đêu chiếm tỉ trọng cao (>50%).

Từ năm 2000 đến nay, kinh tế LB Nga:

Đáp án đúng là:

C. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định

D. Liên Bang Nga nằm trong 8 nước có nền công nghiệp phát triển nhất.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021