Giải bài tập 4 trang 36 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu “Sản lượng lương thực của LB Nga” trang 72 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ hình cột và rút ra nhận xét.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Giai đoạn 1995 – 2005 sản lượng lương thực của LB Nga có xu hướng tăng nhưng không ổn định

  • Từ năm 1995 đến 1998, sản lượng giảm.
  • Từ năm 1999 đến 2002, sản lượng tăng nhanh, liên tục.
  • Năm 2005, sản lượng có giảm.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021