Giải bài tập 1 trang 41 sách TBĐ địa lí 11

 • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 41 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào lược đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy::

 • Nhận xét về mức độ tập trung và các đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản?
 • Giải thích vì sao các trung tâm công nghiệp lại tập trung nhiều trên đảo Hôn su? Kể tên các trung tâm quy mô rất lớn trên đảo này?
 • Kể tên 3 ngành công nghiệp nổi trội của Nhật Bản và những sản phẩm có vị trí và chiếm tỉ trọng lớn so với thế giới?
 • Ngành công nghiệp truyền thống nào của Nhật Bản hiện nay vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển ?

Bài làm:

Dựa vào lược đồ và nội dung SGK em thấy:

 • Mức độ tập trung và đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp Nhật Bản:
  • Mức độ tập trung cao.
  • Nhiều nhất trên đảo Hôn-su và duyên hải Thái Bình Dương.
  • Một số sản phẩm nổi bật: Tàu biển, sản phẩm tin học, rôbôt….
 • Các trung tâm công nghiệp lại tập trung nhiều trên đảo Hôn su vì:Diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất trong các vùng - tập trung ở phần phía nam đảo.
 • Các trung tâm công nghiệp quy mô rất lớn là: Tô-ki-ô, I-hô-cô-ha-ma, Na-gôi-a, Ki-ô-tô....
 • 3 ngành công nghiệp nổi trội của Nhật Bản và những sản phẩm có vị trí và chiếm tỉ trọng lớn so với thế giới
  • Công nghiệp chế tạo gắn với các sản phẩm như tàu biển, ô tô, xe gắn máy...
  • Sản xuất điện tử gắn với các sản phẩm như rô bôt, vật liệu truyền thông, vi mạch....
  • Xây dựng và công trình công cộng: Công trình giao thông, công nghiệp.....
 • Ngành công nghiệp truyền thống của Nhật Bản hiện nay vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển đó chính là dệt. Đây là ngành khởi nguồn của công nghiệp Nhật Bản ở thế kỉ XIX.
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021