Giải TBĐ địa 11 bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 4. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

Bài 1: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:

Trả lời:

GDP bình quân đầu người (USD/người-năm 2004)Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP (năm 2004)Chỉ số HDI (năm 2003)Tên một số nước và lãnh thổ tiêu biểu
Các nước phát triểnTrên 2896 USD/người.71%0,855Đan Mạch. Thụy Điển, Anh, Ca – na – da, Niu Di – lân.
Các nước đang phát triểnDưới 2896 USD/người.43%0,694An – ba – ni, Cô – lôm – bi – a, In – đô – nê – xi – a, Ấn Độ, Ê – ti – ô – pi – a.

Bài 2: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 11

Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào dưới đây, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

GDP bình quân đầu người/năm
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
Chỉ số HDI
Tuổi thọ bình quân
Tất cả các ý trên

Trả lời:

Đáp án đúng là:

GDP bình quân đầu người/năm
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
Chỉ số HDI
Tuổi thọ bình quân
XTất cả các ý trên

Bài 3: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 11

Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs):

Trả lời:

Một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới – NICs) là: Sin ga po, Hàn Quốc, Nam Phi, Braxin, In – đô – nê – xi a, Mê hi cô, Ma – lay – si – a...

Bài 4: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 11

Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thành công nhất?

Trả lời:

Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) thành công nhất là: Nước Sin – ga – po, Hàn Quốc, Ma – lay – si – a, Đài Loan, Ac-hen-ti-na.....

Bài 5: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 11

Hãy đánh dấu X vào ý em cho là đúng

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

Năm 2010Năm 2020
Năm 2015Năm 2050

Trả lời:

Đáp án đúng là:

Năm 2010XNăm 2020
Năm 2015Năm 2050

Bài 6: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 11

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Công nghệ sinh họcCông nghệ thông tin
Công nghệ vật liệu mớiTất cả các ý trên
Công nghệ năng lượng mới

Trả lời:

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Công nghệ sinh họcCông nghệ thông tin
Công nghệ vật liệu mớiXTất cả các ý trên
Công nghệ năng lượng mới

Bài 7: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 11

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Trả lời:

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo dự kiến, đến năm 2020, về cơ bản nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp.

Bài 8: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 11

Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Trả lời:

Để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chúng ta cần:

  • Học hỏi tìm tòi, nghiên cứu về kinh tế xã hội của đất nước.
  • Tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới.
  • Chọn lọc và áp dụng những khoa học kĩ thuật phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình.
  • Luôn đưa ra những phát minh mới, để ngày càng đổi mới kinh tế đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021