Giải bài tập 1 trang 49 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 49 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

  • Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%)
Năm198519952004
Trung Quốc239,0 (.........%)697,6 (..........%)1649,3 (.........%)
Toàn thế giới

12360,0 (100%)

29357,4 (100%)40887,8 (100%)
  • Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:..............................................................

Bài làm:

Năm198519952004
Trung Quốc239,0 (1,9%)697,6 (2,37%)1649,3 (4,03%)
Toàn thế giới12360,0 (100%)29357,4 (100%)40887,8 (100%)

Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:

  • GDP của Trung Quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.
  • Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng đều qua các năm: từ 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

=> Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021