Giải bài tập 4 trang 46 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 36 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự gia tăng dân số của Trung Quốc và nhận xét.

Năm1920194019601980199020002005
Dân số (triệu người)420490680970112012621304

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện sự gia tăng dân số của Trung Quốc giai đoạn 1920 - 2005

Nhận xét:

  • Trong giai đoạn 1920 - 2005, dân số của Trung Quốc liên tục tăng từ 420 triệu người lên đến 1304 triệu người.
  • Giai đoạn 1960 - 1980, dân số Trung Quốc tăng mạnh nhất.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021