Giải bài tập 2 trang 35 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 35 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ trên em có nhận xét gì về sự phân bố của các trung tâm công nghiệp lớn ở LB Nga. Kể tên một vài trung tâm công nghiệp lớn và các ngành chính?

Bài làm:

Nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp ở LB Nga:

Quan sát lược đồ ta thấy, các trung tâm công nghiệp lớn ở Liên Bang Nga phân bố chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu, U-ran, Tây Xi-bia và dọc đường giao thông quan trọng.

Một vài trung tâm công nghiệp lớn và các ngành:

  • Matxcơva: Luyện kim đen, chế tạo máy bay, cơ khí, hóa chất, thực phẩm, dệt may, sản xuất ô tô, điện tử viễn thông,
  • Xanh Petecbua: Thực phẩm, dệt, đóng tàu, cơ khí, chế biến gỗ, điện nguyên tử.
  • Vladivoxtoc: Cơ khí, hóa chất, luyện kim màu, dệt.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021