Giải TBĐ địa 11 bài 9 Nhật Bản - tiết 2

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 9 Nhật Bản - tiết 2 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 41. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 41 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào lược đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy::

  • Nhận xét về mức độ tập trung và các đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản?
  • Giải thích vì sao các trung tâm công nghiệp lại tập trung nhiều trên đảo Hôn su? Kể tên các trung tâm quy mô rất lớn trên đảo này?
  • Kể tên 3 ngành công nghiệp nổi trội của Nhật Bản và những sản phẩm có vị trí và chiếm tỉ trọng lớn so với thế giới?
  • Ngành công nghiệp truyền thống nào của Nhật Bản hiện nay vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung bài học và SGK, hãy hoàn thiện bảng bên để thấy rõ vai trò của nhành dịch vụ trong nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới

Tên ngành dịch vụXếp hạng so với thế giới
..................................................................
..................................................................
..................................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 42 sách TBĐ địa lí 11

Cho các cụm từ: "chủ yếu"; "tơ tằm"; "ít, khoảng 14% lãnh thổ"; "thứ yếu"; "đánh bắt hải sản"; "lớn"; "các loại cây khác"; "ngành kinh tế quan trọng"; "chè, thuốc lá, dâu tằm"; "nuôi trồng hải sản"; "chăn nuôi".

Dựa vào các hình 9.2; 9.7 và nội dung SGK, hãy lựa chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm ở những câu dưới đây:

  • Ở Nhật Bản ngành nông nghiệp giữa vai trò .............. trong nền kinh tế. Đất nông nghiệp ................ Lúa là cây trồng ............ nhưng đang dần được thay bằng ................ Một số cây như ............... được trồng phổ biến. .............. có sản lượng đứng đầu thế giới. Ngành .............. tương đối phát triển.
  • Với ưu thế là quốc đảo, Nhật Bản đã phát triển rất mạnh các ngành ..............., sản lượng khai thác cá hàng năm lớn và ổn định, nên được xem là .............. Bên cạnh đó nghề .......... ven bờ cũng dc chú trọng phát triển .

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:

  • Nêu tên 4 vùng kinh tế chính của Nhật Bản và đặc điểm phát triển kinh tế của từng vùng?
  • Nêu tên các hải cảng lớn của Nhật Bản. Đánh giá vai trò các hải cảng và ngành giao thông vận tải biển của Nhật Bản?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem