Giải TBĐ địa 11 bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 4

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 11: Khu vực Đông Nam Á - tiết 4 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 56. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 11 trong SGK em hãy:

  • Sự khác nhau giữa các khu vực về chi tiêu bình quân theo đầu người của khách du lịch quốc tế đến nói lên điều gì?
  • Đề xuất các giải pháp để khách du lịch quốc tế đến nước ta có số lượng nhiều hơn và mỗi vị khách cũng phải chi nhiều tiền hơn cho chuyến du lịch của mình?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 57 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào hình 11.9 trong SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 57 sách TBĐ địa lí 11

Chọn 3 từ thích hợp: Việt Nam; Xingapo điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

  • Tuy có số dân ít nhất trong số 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng ........ lại có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất.
  • ............. có số dân cao nhất trong 4 nước (Xin ga po, Thái Lan, Việt Nam, Mianma), nhưng ........... có giá trị sản lượng xuất nhập khẩu chỉ đứng thứ 3.
  • Năm 2004, .............. là nước nhập siêu lớn nhất trong số 4 nước.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem