Giải TBĐ địa 11 bài 8 Liên Bang Nga - tiết 1

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 8 Liên Bang Nga - tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 33. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 33 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ Địa hình và khoáng sản Liên bang Nga (LB Nga), em hãy xác định vị trí địa lý của LB Nga:

Khoảng từ... vĩ độ Bắc đến ... vĩ độ Bắc; từ ... kinh độ Đông đến ... kinh độ Tây. Liên Bang Nga tiếp giáp với các nước: ..............................................

Các biển và đại dương bao quanh là: ...............................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 33 sách TBĐ địa lí 11

Địa hình LB Nga được chia làm mấy miền chính? Trình bày tóm tắt đặc điểm địa hình và các khoáng sản chính của mỗi miền?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 34 sách TBĐ địa lí 11

Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế của LB Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 34 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 8.2, hình 8.4 và nội dung bài học, em hãy nêu các đặc điểm dân cư của LB Nga. Các đặc điểm đó có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem