Giải bài tập 3 trang 34 sách TBĐ địa lí 11

 • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 34 sách TBĐ địa lí 11

Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế của LB Nga?

Bài làm:

Những thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên của LBN cho sự phát triển kinh tế của LB Nga:

Về thuận lợi:

 • Tiếp giáp với nhiều nước, nhiều khu vực, thuận lợi giao lưu buôn bán
 • Có nhiều đồng bằng rộng lớn như đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi – bia thuận lợi để phát triển trồng trọt và chăn nuôi.
 • Có loại đất tốt như đất đen là loại đất tốt nhất cho phát triển trồng trọt.
 • Khí hậu : đa dạng, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp đa dạng.
 • Sông ngòi : có nhiều sông và hồ lớn có giá trị về nhiều mặt : thủy điện, giao thông, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp,…
 • Tài nguyên rừng : có diện tích rừng lớn nhất thế giới, chủ yếu là rừng tai ga.
 • Khoáng sản : là một trong những quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới, trong đó có nhiều loại khoáng sản trữ lượng hàng đầu thế giới. Tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp phát triển

Về khó khăn:

 • Tiếp giáp Bắc cực nên mùa đông lạnh giá, gây khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất.
 • Địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích, khí hậu băng giá hoặc khô hạn, tài nguyên phong phú nhưng lại phân bố chủ yếu ở những nơi có địa hình hiểm trở khó khai thác và tiếp cận.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021