Giải bài tập 2 trang 61 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 61 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 12.3 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế” của Ôxtrâylia (năm 1985, 1995, 2004).

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021