Giải bài tập 1 trang 33 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 33 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ Địa hình và khoáng sản Liên bang Nga (LB Nga), em hãy xác định vị trí địa lý của LB Nga:

Khoảng từ... vĩ độ Bắc đến ... vĩ độ Bắc; từ ... kinh độ Đông đến ... kinh độ Tây. Liên Bang Nga tiếp giáp với các nước: ..............................................

Các biển và đại dương bao quanh là: ...............................................................

Bài làm:

Khoảng từ 80 vĩ độ Bắc đến 42 vĩ độ Bắc; từ 25 kinh độ Đông đến 170 kinh độ Tây. Liên Bang Nga tiếp giáp với các nước: Trung Quốc, Na Uy, Phần Lan, Bê la rút, Ex tô ni a, Ucrai na, Lát vi a, Grudia, Adec bai gian, Ca dắc tan, Mông Cổ.

Các biển và đại dương bao quanh là: Biển Ban Tích, Bắc Băng Dương, Biển Đen, Thái Bình Dương, Biển Caxpi, Biển Nhật Bản.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021