Giải TBĐ địa 11 bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức....

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 4: Thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức.... sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 11. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

Bài 1: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 11

Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trong các câu sau khi nói về cơ hội của toàn cầu hóa mang lại đối với các nước đang phát triển.

Trả lời:

Bài 2: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 11

Điền chữ Đ (đúng), S (sai) vào ô trống trong các câu sau, khi nói về thách thức của quá trình toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là:

Trả lời:


  • 40 lượt xem