Giải bài tập 3 trang 48 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 48 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ Phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc kết hợp với nội dung bài học, em hãy điền vào bảng dưới đây:

Miền, vùng/ Nông sản chínhCây lương thựcCây công nghiệp, thực phẩmGia súc
Miền Tây
Đồng bằng Bắc Bộ
Đồng bằng Hoa Bắc
Đồng bằng Hoa Trung
Đồng bằng Hoa Nam

Bài làm:

Miền, vùng/ Nông sản chínhCây lương thựcCây công nghiệp, thực phẩmGia súc
Miền TâyNgựa, cừu
Đồng bằng Đông BắcNgôCủ cải đườngLợn
Đồng bằng Hoa BăcKhoai tâyCủ cải đườngLợn
Đồng bằng Hoa TrungNgô, khoai tâyBông, chè, thuốc lá, đỗ tươngBò, lợn
Đồng bằng Hoa NamNgôBông, chè, thuốc lá, đỗ tương, míaBò, lợn

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021