Giải bài tập 4 trang 56 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) vào ô trống ý em cho là đúng.

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021