Giải bài tập 2 trang 43 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 43 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào biểu đồ trên, em hãy cho biết hoạt động thương mại của Nhật Bản ở thời điểm nào đã rơi vào khủng hoảng? Vì sao em lại nhận xét như vậy?

Bài làm:

Quan sát biểu đồ ở bài tập 1 ta thấy, năm 2001, hoạt động thương mại của Nhật Bản rơi vào khủng hoảng bởi giá trị xuất khẩu bé hơn giá trị nhập khẩu và cán cân thương mại sụt giảm nghiêm trọng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021