Giải TBĐ địa 11 bài 9 Nhật Bản - tiết 1

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 9 Nhật Bản - tiết 1 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 39. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 39 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát lược đồ dưới đây, em hãy xác định và tô màu lãnh thổ Nhật Bản? Điền tên 4 đảo lớn, tên biển bao quanh và tên các nước có đường biên giới trên biển chung với Nhật Bản?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 39 sách TBĐ địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Nhật Bản để phát triển kinh tế theo dàn ý trong bảng sau:

Đặc điểmPhân tích
Địa hình
Khí hậu
Vùng biển
Khoáng sản

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 40 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào biểu đồ dưới đây và nội dung SGK, em hãy:

Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số dưới 15 tuổi................

Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 15 đến 64 tuổi...............

Cho biết xu hướng biến động của nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên.....................

Nhận xét chung về xu hướng biến động dân số của Nhật Bản? Nêu ảnh hưởng của biến động dân số đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 40 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào các bảng 9.2 và 9.3 kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

  • Thời kì 1950 – 1973, đặc điểm tốc độ phát triển kinh tế và phân tích nguyên nhân?
  • Tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế sau giai đoạn 1950 – 1973?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021