Giải bài tập 2 trang 49 sách TBĐ địa lí 112

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 49 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Năm19852004
Tổng GDP (tỉ USD)239,01649,3
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản49%14,7%
Công nghiệp và xây dựng19,7%50,8%
Dịch vụ31,3%34,5%

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Quan sát biểu đồ ta thấy, tỉ trọng của ba khu vực kinh tế của Trung Quốc có sự thay đổi trong hai năm 1985 và năm 2004. Cụ thể là:

  • Tỉ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh từ 49% giảm còn 14,7%
  • Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh từ 19,7% tăng lên 50,8%
  • Tỉ trọng khu vực dịch vụ tăng nhẹ từ 31,3% lên 34,5%
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021