Giải câu 1 trang 127 sách Toán Vnen 8 tập 1

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 127 sách Toán Vnen 8 tập 1

a) Có thể dùng kéo cắt theo một đường thẳng để chia một hình tam giác bằng giấy (hay bìa mỏng) thành hai phần có diện tích bằng nhau không? Giải thích cách làm của em.

b) Có thể dùng kéo cắt hai đường thẳng để chia một hình tam giác bằng giấy (hay bìa mỏng) thành ba phần có diện tích bằng nhau hay không? Giải thích cách làm của em.

Bài làm:

a) Có thể

- Ví dụ: Cắt tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau

Giải câu 1 trang 127 sách Toán Vnen 8 tập 1

  • Ta lấy M là trung điểm của BC
  • Nối A với M

- Dùng kéo căt theo đường AM ta được hai tam giác có diện tích bằng nhau (Chung đường cao và hai cạnh đáy bằng nhau)

b) Có thể

Tương tự như phần a

Lấy Trên cạnh BC lấy điểm M và N sao cho BM = MN = NC

Nối AN, AM

- Dùng kéo cắt theo đường AM và AN ta được 3 tam giác có diện tích bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021