Giải câu 2 bài diện tích hình vuông trang 154 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 154 - sgk toán lớp 3

Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng - ti - mét vuông?

Bài làm:

Bài giải:

Đổi 80mm = 8 cm

Diện tích tờ giấy hình vuông là:

8 x 8 = 64 ()

Đáp số: 64

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021