Giải câu 2 ôn tập về giải toán

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 12 - sgk Toán lớp 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Buổi sáng bán: 635 l xăng

Buổi chiều bán: ít hơn 128 l xăng

Buổi chiều bán: ? l xăng

Bài giải:

Số lít xăng của cửa hàng xăng bán được chiều nay là:

635 - 128 = 507 ( lít)

Đáp số: 507 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021