Giải câu 2 trang 22 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Đặt

b)

Đặt

c)

d)

Đặt

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021