Giải câu 4 ôn tập về hình học

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 11, sgk Toán lớp 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được

Giải câu 4 ôn tập về hình học

Bài làm:

Bài giải:

Giải câu 4 ôn tập về hình học

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021