Giải câu 9 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt- sgk vật lí 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 159 - sgk vật lí 10

Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125cm3 không khí. Tính áp suất của không khó trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

Bài làm:

Trạng thái 1: = 45.125.$10^{-3}$ lít; $p_{1}$ = $10 ^{5}$ Pa

Trạng thái 2: = 2,5 lít; $p_{2}$ = ?

Do nhiệt độ của không khí không thay đổi nên ta áp dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt:

.$V_{1}$ = $p_{2}$.$V_{2}$

= $\frac{V_{1}.p_{1}}{V_{2}}$ = $\frac{45.125.10^{-3}.10^{5}}{2,5}$ = 225000 Pa.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021