Độ biến thiên động lượng của quả bóng là

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 126 sgk vật lí 10

Một quả bóng đang bay ngang với động lượng thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

A.

B.

C. 2.

D. – 2.

Bài làm:

Chọn đáp án D

Giải thích:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động trước va chạm của quả bóng.

Động lượng trước va chạm là:

Động lượng sau va chạm là: - (do bóng bật ngược trở lại, chuyển động ngược chiều dương)

Vậy độ biến thiên động lượng là:

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021