Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 145 sgk vật lí 10

Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?

A. 4 J

B. 1 J

C. 5 J

D. 8 J

Bài làm:

Chọn đáp án C

Giải thích:

Bỏ qua ma sát, cơ năng của vật được bảo toàn, chọn mốc thế năng là mặt đất.

Cơ năng của vật trong quá trình chuyển động là:

W = .m.v02 + m.g.z = .0,5.22 + 0,5.10.0,8 = 5 J.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021